Mostra actualitat

· Quines activitats poden rebre suport a través de Programa.cat?
· Es pot rebre suport de Programa.cat i d’algun altre organisme públic?
· Haig d’incloure algun logotip a la difusió que faci de les activitats contractades a través de Programa.cat?
· Quins són els terminis de Programa.cat?
· A partir de quina data de programació poden optar a aquest ajut els espectacles i concerts inclosos a Programa.cat 2015?
· Quin suport rebrà cada activitat?
· Quin és l’import susceptible de rebre subvenció?
· Què passa quan una companyia va a taquilla?
· Es poden acollir activitats de carrer?


Quines activitats poden rebre suport a través de Programa.cat?
Poden rebre suport totes les activitats d’arts escèniques i música professionals que estiguin acceptades a Programa.cat.Es pot rebre suport de Programa.cat i d’algun altre organisme públic?
No podrà beneficar-se del suport de Programa.cat cap activitat que ja rebi o hagi rebut alguna mena d’ajut per a la mateixa finalitat per part del Departament de Cultura i/o de la Diputació de Barcelona.Haig d’incloure algun logotip a la difusió que faci de les activitats contractades a través de Programa.cat?
Sí, la difusió (cartells, programes de mà, fulletons, baners, anuncis, etc.) que es faci de les propostes d’arts escèniques i musicals professionals contractades a través de Programa.cat haurà d’incloure, en un lloc preeminent, el logotip del Departament de Cultura, que us podeu descarregar des de la pàgina web del Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya. A més, les activitats que es realitzin en l’àmbit de la demarcació de Barcelona hauran d’incloure, també en un lloc destacat, el logotip de la Diputació de Barcelona, que us podeu descarregar des de la seva pàgina web d’imatge corporativa.Quins són els terminis de Programa.cat?
El 2015, la convocatòria de Programa.cat és anual, però tant els períodes de presentació de propostes per part de les companyies com de sol·licitud per part dels programadors es gestionen per trimestres. Els suports econòmics de l’administració també tenen una vigència trimestral.A partir de quina data de programació poden optar a aquest ajut els espectacles i concerts inclosos a Programa.cat 2015?
Poden optar al suport que el Departament del Cultura ofereix a través de Programa.cat 2015 totes les activitats d’arts escèniques i música professionals programades des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015.Quin suport rebrà cada activitat?
Les taules de suport econòmic del primer trimestre de 2015 es poden consultar en l’apartat “Taules de suport econòmic” d’aquest web.

Un cop reunida la comissió assessora de Programa.cat i aprovats els suports econòmics del trimestre de 2015 que correspongui, i sempre que el Departament de Cultura hagi donat la conformitat a les activitats, els municipis i les companyies poden consultar les columnes “Suport Generalitat” i “Suport Diputació” de l’apartat “Activitats Culturals” de l’aplicació informàtica Programa.cat.Quin és l’import susceptible de rebre subvenció?
Per saber quins imports són subvencionables, i també quines són les activitats no subvencionables, es pot consultar l’apartat “Imports subvencionables” d’aquest web.Què passa quan una companyia va a taquilla?
Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. Cal que l’ajuntament o ens local del municipi enviï un document oficial a la bústia de correu programacat.cultura@gencat.cat dins els 30 dies següents a l’actuació/concert.

Aquest document ha d’incloure l’import total que s’ha pagat a la companyia/grup, amb indicació tant del preu fix com del pagament de la taquilla.

La resta del procediment de tramitació de les factures és el mateix que en els casos d’espectacles/concerts contractats a preu fix.Es poden acollir activitats de carrer?
Sí, de fet, les activitats que estiguin pensades per fer-se al carrer són les úniques que no han de complir el requisit de ser activitats de pagament.