Els professionals amb espectacles d’arts escèniques i música poden introduir les seves propostes dins dels terminis establerts a través de l’aplicació de Programa.cat. Per fer-ho només cal tenir una connexió a Internet i complir els següents requisits:

  • Estar donats d’alta a l’aplicació de Programa.cat.
  • Ser professionals. La professionalitat d’una formació, intèrpret o companyia s’ha d’acreditar d’acord amb els conceptes següents, entre d’altres:
    • formació acadèmica o professional, beques, premis o altres reconeixements o avals obtinguts;
    • trajectoria de la companyia, grup o intèrpret;
    • actuacions o representacions realitzades en equipaments i/o programacions professionals.

   En qualsevol cas, la comissió assessora de Programa.cat és l’ens competent per valorar la professionalitat, d’acord amb aquests conceptes o amb d’altres que pugui determinar de forma singular.

  • En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i populars, caldrà també complir aquests requisits afegits:
   • poder demostrar que han realitzat un mínim de tres actuacions/concerts en programacions professionals des de l’1 d’octubre de 2015.
   • no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es poden considerar bandes tribut.