Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid d’ajuts a la programació escènica municipal, la Generalitat de Catalunya ha impulsat la unificació i coordinació d’esforços amb les diputacions de Catalunya per coordinar criteris i polítiques d’actuació i sumar els recursos econòmics de les administracions per ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural.

Per a la consecució d’aquest objectiu, un dels primers passos ha estat aconseguir que des del 2014 el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona (per als municipis de la seva demarcació territorial) uneixin esforços i recursos per donar suport conjunt a la programació estable de caire professional dels municipis en l’àmbit de les arts escèniques i la música mitjançant Programa.cat i els convenis de col·laboració amb els municipis integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) com a equipaments locals multifuncionals (E3).

L’any 2017, la Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa i, a partir del 2018, ho han fet les diputacions de Lleida (a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs) i Tarragona. Així doncs, les quatre diputacions catalanes coordinen els seus esforços amb el Departament de Cultura per donar suport conjunt als municipis de la seva demarcació territorial mitjançant Programa.cat.

Programa.cat és un sistema d’ajuts que permet que el Departament de Cultura i les diputacions catalanes (cadascuna per als municipis de la seva demarcació) donin suport a les programacions estables d’arts escèniques i música municipals finançant una part de la contractació. Programa.cat s’adreça a:

En l’àmbit dels equipaments locals multifuncionals (E3)  de l’SPEEM de la província de Barcelona, la cooperació entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya s’ha materialitzat  en la signatura de convenis des del 2014 amb els municipis titulars o ens gestors dels equipaments d’arts escèniques i música de Badalona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans i Vic per donar suport a les seves programacions estables.

A la resta del país, el Departament de Cultura ha signat també convenis de col·laboració amb Girona, Figueres, Olot, Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa per donar suport a les seves programacions estables d’arts escèniques i música.